Stichting Bolderburen

 

ANBI Status per 1 januari 2013

 

Stichting Bolderburen fiscaal nummer 8519.92.584

 

Contact gegevens

T.a.v. j.Doggenaar

4105 LE  Culemborg

 

 

Bestuursamenstelling

Voorzitter: J.Doggenaar

Bestuur : I.Pulles

Bestuur: TPA Pulles

Penningmeester - Secretaris: M.v.Vuren

 

Jaarverslag

 

 

Download hier het jaarverslag 2017

Download hier het jaarverslag van 2013

 

 

Het beleidsplan

 

Centraal staat het woord ontmoeten en in stand houden van een rijksmonument. In onze visie passen hier kleinschalige, persoonlijke evenementen bij. We staan voor alle groepen uit de samenleving open en willen daarbij verbindend zijn. Gedurende het hele jaar, gekoppeld met de seizoenen zullen er activiteiten aangeboden worden waar geld gegenereerd kan worden voor de stichting.

 

Historie en ligging bepalen het unieke karakter van de plek. Dat stelt randvoorwaarden aan de inrichting en activiteiten met respect voor historie en  natuur. Zo wordt bij de inrichting zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen

 

2012-2013-2014 is duidelijk de opstartfase om de natuurspeeltuin te kunnen realiseren, waarvoor veel kapitaal nodig is. Voor de basis bestaan werkzaamheden uit het voor elkaar krijgen, sponsors, bedrijfsleven en partijen enthousiast maken. Het start met de grondwerkzaamheden waarna eruit voortvloeit het geleidelijk inrichten en aanleggen van de speelplekken en dierenverblijven. In 2012 is er ook een start gemaakt met het klein restauratiewerk van de molen door onze vrijwillige molenaar, de aanvraag voor verdere restauratie ligt bij monumentenzorg. Als alles gerealiseerd is het voornamelijk het onderhouden en in stand houden van de natuurspeeltuin en zullen we veel activiteiten gaan uitvoeren met vrijwilligers om geld te genereren hiervoor.

 

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. De bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stemming. Het batig saldo wordt besteed te behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

 

Doelstelling

Wat wil je bereiken oplossen of verbeteren? Hoe gaat dit project dat doen? Gebruik SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden).

 

Bedrijvigheid en levendigheid voor jong
en oud rondom de korenmolen in Culemborg.

Het doel van het project is rondom de molen een ontmoetingspunt te scheppen waar openheid en gastvrijheid centraal staan in een groene, natuurlijke ontmoetingsplek. De plek is voor jong en oud en er is ruimte voor zorgvragers, herintreders en anderen die een zinvolle dagbesteding zoeken. Er wordt samengewerkt met ondernemers die uitgaan van het principe maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op dit moment hebben zich op het terrein een organisatie voor kinderopvang, fiets- en step-verhuur en een restaurant gevestigd. Op 28 september 2012 zijn de activiteiten ondergebracht in de daarvoor opgerichte stichting Bolderburen.

 

De verschillende disciplines op het terrein delen allen de visie om het perceel te ontwikkelen tot een levendige plek voor de gemeenschap. Een zorgeloze wereld, gemodelleerd naar het Zweedse stadje Bullerbyn uit de verhalen van schrijfster Astrid Lindgren (oa. verhalen van Pippi Langkous, Ronja en Emil die in de avonturentuin terug te vinden zijn). Idealisme en ondernemerschap gaat hand in hand. Alle ondernemers vullen hierin een eigen stukje in en geven in gezamenlijkheid vorm aan de doelstelling.

 

De historische korenmolen staat centraal. Hij is al van een grote afstand te zien. De molen, die niet meer openbaar toegankelijk was en niet meer actief maalde, en het molencomplex zijn gekocht door een onbekende weldoener, die het goed voor heeft met de stad Culemborg.

De initiatiefnemer van het de stichting Bolderburen is een pure hobbyist en zet zich sinds drie jaar voor honderd procent in voor een nieuwe maatschappelijke bestemming van het complex. Een aantal onderdelen van het molencomplex heeft al een flinke gedaanteverwisseling ondergaan. Dit betreft voornamelijk de bijgebouwen en de schuur: de voormalige deel en schuur achter de molen herbergen het pannenkoekenrestaurant met terras. De oude paardenstallen zijn omgetoverd tot een multifunctionele ruimte waar de naschoolse opvang gebruik van zal maken en waar ook kantoorruimte en fietsverhuur worden ondergebracht.

Mede dankzij de inzet en hulp van lokale ondernemers en sponsors is er al veel van het plan gerealiseerd. Hierbij noemen wij de structuur van de tuin, ondergrondse hutten, speelvoorzieningen, rolstoel vriendelijke slingerpaden en beplanting van de tuin.

Er zijn nog enkele onvervulde wensen, zoals de bouw van een speelschip (het gestrande schip van de vader van Pippi Langkous), Villa Kakelbont van Pippi Langkous en een weide voor geiten, een pergola en speelstraat.

 

Uitgeoefende activiteiten

Mankracht: met wie gaan we het doen?

Vrijwilligers, kinderen en ondernemers spelen een belangrijke rol als toegevoegde waarde om delen van de uitvoer samen met de gebruikers van de tuin te doen. Ondernemers zijn verzocht om te investeren en te helpen realiseren van dit innovatieve project. Dankzij diverse toezeggingen, heeft Bolderburen alles wat er nu is al weten te realiseren. Zo is er dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden van hoveniers en aannemers.

Ook ouders en kinderen, vrijwilligers een middelbare school helpen mee. Zo hebben de leerlingen van de school een dag geholpen bij allerhande klussen. Van schoonmaken tot houtzagen, planten poten, onkruid verwijderen, palen slaan en banken schilderen.

De Lions club Rivierenland en NL doet hebben een grote bijdrage geleverd bij de vele klussen die er waren.

Diverse ondernemers steunen Bolderburen door het leveren van materialen, kosteloos of tegen kostprijs.

Om het kinderen, ouders en vrijwilligers aangenaam te laten zijn, moeten er keuzes worden gemaakt in de werkzaamheden die uitgevoerd worden door een professionele kracht en vrijwilligers.

De werkzaamheden door vrijwilligers en kinderen zullen op geplande momenten plaatsvinden. Plezier is een belangrijk onderdeel van het werken in de tuin. Het doel van samenwerken aan de tuin is het vergroten van de betrokkenheid bij de tuin door de gebruikers en het vergroten van de sociale samenhang.

 

Stakeholders

Bolderburen werkt samen met de volgende relevante partijen.

 

Het molenaars echtpaar dat de beheerders woning van de molen op Bolderburen bewoont. De molenaar zorgt ervoor dat de molen in historische functie wordt hersteld.

Het NME (natuur educatie punt) heeft in samenwerking met Bolderburen een educatie programma aangeboden aan de scholen. Zo ontstaan er leer- en ontmoetingsmogelijkheden bij Bolderburen.

 

Het pannenkoeken huis zal zodra er gemalen wordt gebruik maken van het meel dat in de molen op het terrein wordt gemalen. Het koren is bij voorkeur afkomstig van akkers in Culemborg en omgeving.

 

Er is een fietsverhuur punt op het terrein. Tegelijkertijd is er een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Bolderburen wil gaan aansluiten bij fietsroutes en gaan samenwerken met arrangementen binnen Culemborg.

 

Stadsboerderij Caetshage heeft een afhaalpunt bij de molen voor een wekelijks vers groentepakket van het land.

 

De Buitenschoolse opvang gaat een workshop aanbod ontwikkelen gericht op de visie en de verhalen die in de tuin terug te vinden zijn, je kan denken aan pottenbakken, houtsnijden en bv. vlot bouwen.

 

De financiele verantwoording

Exploitatie: hoe bedruipt het project zich?

Er hebben al vele vrijwilligers meegewerkt aan het project: scholen, Lions club, particuliere vrijwilligers. Ook ouders en kinderen hebben tot nu toe meegewerkt aan de realisatie van het plan. Om het kinderen, ouders en vrijwilligers aangenaam te laten zijn, moeten er keuzes worden gemaakt in de werkzaamheden die uitgevoerd worden door een professionele kracht en vrijwilligers.

De werkzaamheden door vrijwilligers en kinderen zullen op geplande momenten plaatsvinden. Plezier is een belangrijk onderdeel van het werken in de tuin. Er is een kruidentuin aangelegd en zijn er worden groentetuintjes aangelegd, zodat het restaurant en BSO gebruik en kennis kunnen maken met producten van het land Het doel van samenwerken aan de tuin is het vergroten van de betrokkenheid bij de tuin door de gebruikers en het vergroten van de sociale samenhang.

Er is gestart met een donateurs campagne om structurele inkomsten te verwerven via (periodieke) schenkingen en giften.

 

Samengevat

• de eigenaar van het perceel heeft een stichtingsbijdrage toegezegd;

• de grond mag om niet gebruikt worden;

• inkomsten uit vrijwillige bijdragen;

• het bestuur bestaat uit vrijwilligers;

 

 

Bolderburen | Prijsseweg 1 | 4105 LE Culemborg | info@bolderburen.net