Stichting Bolderburen

 

De tuin rondom molen Johanna is veranderd van een weiland in een natuurlijke plek om fijn te spelen. Er leven verschillende boerderijdieren. Om dit terrein tot een ontmoetingsplaats te maken voor iedereen is Stichting Bolderburen opgericht. Deze stichting heeft als doel het realiseren, instandhouden en exploiteren van de natuurspeelplek, de dieren rondom het molenerf .

Ook de educatiefunctie van molen Johanna en het weer functioneel kunnen draaien van meel is een van onze doelstellingen.

 

Visie Bolderburen

Bedrijvigheid en levendigheid, in alle geledingen op en rond de basis aspecten van het leven. Bolderburen is een plek waar openheid en gastvrijheid centraal staan.

 

Onze visie is gebaseerd op 6 peilers:

Maatschappelijke binding

Bolderburen is een ontmoetingsplek voor jong en oud. De speelotheek heeft een plek op het terrein. Er kunnen workshops, lezingen, kinderfeestjes of themadagen georganiseerd worden. Er zijn aanschuifmaaltijden voor de wijk en ontmoetingsmomenten voor doelgroepen zoals ouderen

 

Integratie

Bolderburen richt zich op jonge gezinnen, grootouders, ouderen, gehandicapten en zorgvragers waarbij veel contacten gelegd kunnen worden. Kinderen die met ouderen boodschappen doen, groentepakketten bezorgen en ouderen die kinderen bv.kunnen helpen met huiswerk.

 

Educatie

Bolderburen is een mooie plaats voor stages van groenscholen, bijzonder onderwijs en voor maatschappelijke stages.  Met het NME (Natuur Milieu Educatiepunt) is een aanbod ontwikkeld, rondom de molen, gezonde voeding, ambachten en techniek. Praktijklessen kunnen op locatie gegeven worden.

 

Duurzaam Ondernemen

Bolderburen hecht aan een duurzame natuurlijke inrichting, waar veel ruimte is voor openheid. Zoveel

mogelijk maken we gebruik  van natuurlijke materialen.

We werken samen met MVO-ondernemers en willen hierin ook een stuk educatie geven. De duurzaam ingerichte tuin helpt om te ontdekken en te leren. Tevens is de tuin bij uitstek geschikt voor bedrijven die in het kader van MVO een dagdeel willen komen met het bedrijf.

 

Dagbesteding

Bolderburen kan een dagbesteding aanbieden voor mensen met een handicap, ouderen en kinderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Molen - Ons Kindercentrum 0345-521317

 

Recreatie

Bolderburen zoekt naar aansluiting met  bestaande ondernemers zodat er  arrangementen kunnen ontstaan die het voor recreanten aantrekkelijk maakt, zoals een samenwerking met  RBT (Regionaal bureau toerisme

 

Bolderburen | Prijsseweg 1 | 4105 LE Culemborg | info@bolderburen.net