Vrijwilligers en sponsors

 

Wij zijn erg blij met hulp van vrijwilligers en de steun door sponsors. In het bijzonder bedanken we de  leerlingen van het KWC, de leden van de Lions club Rivierenland en de mensen die meefietsten tijdens de Rabofietstocht voor hun inzet. Ook de vele  bedrijven die ons gesteund hebben met diensten of bijdragen willen wij hartelijk bedanken. Zonder al deze hulp was Bolderburen niet wat het nu al is...

 

Vriend van Bolderburen

We willen het plan Bolderburen graag verder realiseren, instandhouden en exploiteren. Ons uitgangspunt is de speelnatuur gratis toegankelijk te houden.

Wij zijn daarbij afhankelijk van inkomsten uit deelnemers, verkoop en giften van donateurs, sponsors, fondsen en particulieren.

U kunt ons daarbij helpen door Vriend van Bolderburen te worden door onderstaande sponsorkaart in te vullen. Met uw jaarlijkse bijdrage zijn wij in staat om het terrein te onderhouden, diervoer en behandelingen te betalen en het terrein verder te ontwikkelen, te verbeteren en te verduurzamen .

Bolderburen | Prijsseweg 1 | 4105 LE Culemborg | info@bolderburen.net