Het Bolderhuis

Het Bolderhuis is een plek waar aan de hand van specifieke thema’s bijeenkomsten worden gehouden. Denk hierbij aan thema’s als dementie,  opvoeden of inburgeren. In het Bolderhuis hebben buurtinitiatieven en vrijwilligersorganisaties zoals het Odensehuis (vanaf eind mei) een plek. De bezoekers komen voor het specifieke  thema en de activiteiten zijn hierop gericht.

De bezoekers van het Bolderhuis kunnen aansluiten bij het buurtcentrum en waar mogelijk vindt  iemand vanuit het buurtcentrum aansluiting bij een specifiek thema in de Bolderruimte.