Het Bolderhuis

Het Bolderhuis is een plek waar aan de hand van specifieke thema’s bijeenkomsten worden gehouden. Denk hierbij aan thema’s als dementie,  opvoeden of inburgeren. In het Bolderhuis hebben buurtinitiatieven en vrijwilligersorganisaties zoals het Odensehuis (vanaf eind mei) een plek. De bezoekers komen voor het specifieke  thema en de activiteiten zijn hierop gericht. De bezoekers van het Bolderhuis kunnen aansluiten bij het buurtcentrum en waar mogelijk vindt iemand vanuit het buurtcentrum aansluiting bij een specifiek thema in de Bolderruimte.

ODENSEHUIS CULEMBORG

Het Odensehuis Culemborg biedt een gastvrije plek aan iedereen te maken heeft met geheugenklachten en/of beginnende dementie. Ook mensen die voor iemand met dementie zorgen zijn van harte welkom. We bieden ruimte voor ontmoeting, informatie, activiteiten en ontspanning. U bent welkom op maandag, woensdag en/of donderdag.

Het Geheugenspreekuur: elke maandag van 13.00 tot 14.00 uur. Loop gerust binnen met uw vraag of zorg over dementie, over uzelf of een ander. De dementieconsulente biedt een luisterend oor, geeft informatie en helpt u verder.

Gespreksgroep voor naasten: elke laatste maandag van de maand van 16.30 – 18.00 uur. Voor wie zorgt voor iemand met dementie. Goede gespreksleiding, lotgenotencontact, ervaringen uitwisselen.

Kijk voor actuele openingstijden, activiteiten en verdere informatie op www.odensehuisculemborg.nl Interesse? Mail naar info@odensehuisculemborg.nl of bel 06-50593333.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Belangstelling om het Bolderhuis voor een of meer dagdelen te huren? Neem contact op met Margot Westeneng, de sociaal beheerder op Bolderburen van ElkWelzijn: via de e-mail: mwesteneng@elkwelzijn.nl of telefonisch 0682798393