Stichting Bolderburen

De tuin rondom molen Johanna is veranderd van een weiland in een natuurlijke plek om fijn te spelen. Er zijn kippen, konijnen en een varken en verschillende speelobjecten. Om dit terrein tot een ontmoetingsplaats te maken voor iedereen is de Stichting Bolderburen opgericht. Deze stichting heeft als doel het realiseren, instandhouden en exploiteren van de natuurspeelplek rondom het molenerf.

Ook de educatiefunctie van molen Johanna en het kunnen malen van graan is een van onze doelstellingen.

Visie Bolderburen

Bolderburen wil een plek zijn waar openheid en gastvrijheid centraal staan in een natuurlijke omgeving.

Onze visie is gebaseerd op 6 peilers:

Maatschappelijke binding
Bolderburen is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Er kunnen workshops, lezingen en themadagen georganiseerd worden. In het Buurtcentrum zijn allerlei activiteiten, aanschuifmaaltijden voor de wijk en ontmoetingsmomenten voor doelgroepen zoals ouderen.

Integratie
Bolderburen richt zich op jonge gezinnen, grootouders, ouderen en mensen met een beperking waarbij veel contacten gelegd kunnen worden.

Educatie
Met het NME (Natuur Milieu Educatiepunt) is een aanbod ontwikkeld, rondom de molen, gezonde voeding, ambachten en techniek. Praktijklessen kunnen op locatie gegeven worden.

Duurzaamheid
Bolderburen hecht aan een duurzame natuurlijke inrichting. Zoveel mogelijk maken we gebruik  van natuurlijke materialen.

Recreatie
Bolderburen zoekt naar aansluiting bij bestaande ondernemers zodat er  arrangementen kunnen ontstaan die het voor recreanten aantrekkelijk maakt.


Contact gegevens

  • Secretariaat: Honddijk 33, 4101NP Culemborg
  • ANBI Status per 1 januari 2013
  • Stichting Bolderburen fiscaal nummer 8519.92.584

Bestuurssamenstelling

  • dhr. J. van Doggenaar (voorzitter)
  • dhr. H. van Vuren (Secretaris – Penningmeester)
  • mevr. P. van Ingen
  • mevr. H.N. Metz
  • mevr. D. Ottevanger
  • dhr. M. Bluijs

Jaarverslag


Ontmoeten en verbinden

Centraal staat het woord ontmoeten en in stand houden van een rijksmonument. Bolderburen staat open voor alle groepen uit de samenleving en wil daarbij verbindend zijn. 

Historie en ligging bepalen het unieke karakter van de plek. Dat stelt randvoorwaarden aan de inrichting en activiteiten met respect voor historie en  natuur. Zo wordt bij de inrichting zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Doelstelling

Het doel van het project Bolderburen is rondom de molen een ontmoetingspunt te scheppen waar openheid en gastvrijheid centraal staan in een groene, natuurlijke omgeving.

Op dit moment zijn op het terrein een organisatie voor kinderopvang en een  buurtcentrum gevestigd. Daarnaast draagt een molenaar de zorg voor de molen Johanna. Op 28 september 2012 zijn de activiteiten ondergebracht in de daarvoor opgerichte stichting Bolderburen.

De verschillende ondernemers op het terrein delen allen de visie om het perceel te ontwikkelen tot een levendige plek voor de gemeenschap. Een zorgeloze wereld, gemodelleerd naar het Zweedse stadje Bullerbyn uit de verhalen van schrijfster Astrid Lindgren (o.a. verhalen van Pippi Langkous, Ronja en Emil die in de avonturentuin terug te vinden zijn). Idealisme en ondernemerschap gaat hand in hand. Alle ondernemers vullen hierin een eigen stukje in en geven in gezamenlijkheid vorm aan de doelstelling.

De historische korenmolen staat centraal. Hij is al van een grote afstand te zien. De molen, die niet meer openbaar toegankelijk was en niet meer maalde, de woning met bijgebouwen en de tuin zijn gekocht door de Stichting Elisabeth Weeshuis te Culemborg.

Mede dankzij de bijdragen van genoemde stichting, lokale ondernemers en sponsors is het plan gerealiseerd. Hierbij noemen wij de inrichting van de tuin, ondergrondse hutten, speelvoorzieningen, rolstoel vriendelijke slingerpaden en beplanting van de tuin.