Huisregels Bolderburen

Om de veiligheid van kinderen en ouders in de speeltuin te kunnen garanderen is het belangrijk om naast onze jaarlijkse inspectie, ook een aantal regels af te spreken en deze te handhaven. Hierbij doet de speelnatuur uitdrukkelijk een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders en/of begeleiders, samen bereiken we een veilige situatie in de speeltuin

Op het terrein van Bolderburen zijn de volgende regels van toepassing:

De natuurspeelplaats is:

 • 1 april tot 1 oktober dagelijks geopend van 10.00 uur tot 20.00 uur
 • 1 oktober tot 1 maart dagelijks geopend 10.00 uur tot 17.00 uur.
 • Buiten genoemde openingstijden en/of bij gesloten hekken geldt: verboden toegang voor onbevoegden, Art. 461 Wetboek van Strafrecht.
 • De natuurspeelplaats is vrij toegankelijk; een vrijwillige eigen bijdrage wordt op prijs gesteld
 • Groepsbezoeken dienen bij voorkeur vooraf te worden aangemeld
 • Het terrein is uitsluitend te voet toegankelijk
 • Het terrein is voor kinderen alleen toegankelijk in het bijzijn van een begeleider/ouder
 • Niet toegestaan zijn roken, het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholhoudende drank en glaswerk
 • Parkeren mag uitsluitend op het daarvoor bestemde parkeerterrein Honden worden niet toegelaten in de natuurspeeltuin
 • Als de molen geopend is voor bezoekers mogen kinderen alleen onder begeleiding achter het hek komen
 • Fietsen dienen gestald te worden op de daarvoor bestemde plek(ken)
 • De beheerder kan personen met ongewenst gedrag gelasten om het terrein te verlaten
 • Het gebruik van de speeltoestellen is alleen toegestaan voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn
 • Betreden van het terrein is op eigen risico. Het bestuur van Bolderburen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van bezoekers of voor lichamelijk letsel
 • Het is verboden om zonder toestemming de dieren te voeren
 • Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde bakken
 • Na het verlaten van de dieren goed de handen wassen bij de wasplaats

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial