Het Bolderhuis

Het Bolderhuis is een plek waar aan de hand van specifieke thema’s bijeenkomsten worden gehouden. Denk hierbij aan thema’s als dementie,  opvoeden of inburgeren. In het Bolderhuis hebben buurtinitiatieven en vrijwilligersorganisaties zoals het Odensehuis en het project Studiewijs (huiswerkbegeleiding) een plek. De bezoekers komen voor het specifieke  thema en de activiteiten zijn hierop gericht. De bezoekers van het Bolderhuis kunnen aansluiten bij het buurtcentrum en waar mogelijk vindt iemand vanuit het buurtcentrum aansluiting bij een specifiek thema in de Bolderruimte.

ODENSEHUIS CULEMBORG

Het Odensehuis Culemborg biedt een gastvrije plek aan iedereen te maken heeft met geheugenklachten en/of beginnende dementie. Ook mensen die voor iemand met dementie zorgen zijn van harte welkom. We bieden ruimte voor ontmoeting, informatie, activiteiten en ontspanning. U bent welkom op maandag, woensdag en/of donderdag.

Het Geheugenspreekuur: elke maandag van 13.00 tot 14.00 uur. Loop gerust binnen met uw vraag of zorg over dementie, over uzelf of een ander. De dementieconsulente biedt een luisterend oor, geeft informatie en helpt u verder.

Gespreksgroep voor naasten: elke laatste maandag van de maand van 16.30 – 18.00 uur. Voor wie zorgt voor iemand met dementie. Goede gespreksleiding, lotgenotencontact, ervaringen uitwisselen.

Kijk voor actuele openingstijden, activiteiten en verdere informatie op www.odensehuisculemborg.nl Interesse? Mail naar info@odensehuisculemborg.nl of bel 06-50593333.

Alzheimer café Culemborg

Het Alzheimer Café Culemborg is een van de activiteiten van de afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland. Het biedt een informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten, maar ook voor zorgverleners en andere belangstellenden. In iedere bijeenkomst staat een ander thema rond dementie centraal en er is veel ruimte voor eigen verhalen van de deelnemers en het uitwisselen van ervaringen en tips.Het Alzheimer Café levert de deelnemers fijne ontmoetingen, mooie gesprekken en soms verrassende inzichten op. 

Het Alzheimer Café Culemborg opent zijn deuren iedere derde donderdag van de maand. Inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur. 

Afhankelijk van het verloop van corona kan het nodig zijn vooraf aan te melden. 

Voor informatie over het programma en aanmelden, zie de website: 

Rivierenland | Alzheimer Nederland (alzheimer-nederland.nl)

Studiewijs (huiswerkbegeleiding)

Het project Studiewijs wil leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs in Culemborg, die een steuntje in de rug nodig hebben bij het maken van schoolwerk, helpen bij het verbeteren van hun schoolprestaties. Huiswerkbegeleiding is een goed middel om in te zetten als leerlingen hun prestaties op school willen en kunnen verbeteren. Er zijn diverse redenen te benoemen waarom sommige leerlingen ondersteuning nodig hebben bij hun schoolprestaties. Soms kan de oorzaak liggen in het organiseren en plannen van het schoolwerk; het kan ook zijn dat een leerling verlegen is en geen vragen durft te stellen over de stof tijdens de les; soms ligt de oorzaak iets dieper en heeft een leerling last van faalangst bij het maken van examen of toetsen; ook kan een leerling ‘zwak’ zijn in een of meerdere vakken en heeft hij daarbij bijscholing nodig om op het peil te komen van zijn klas; of soms heeft een leerling simpelweg niet een vaste (lees rustige) plek om het huiswerk thuis te maken.

Het project huiswerkbegeleiding en vakkenondersteuning biedt op structurele basis ondersteuning aan leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs om hun persoonlijke hulpvraag m.b.t. hun schoolwerk te beantwoorden c.q. op te lossen.

Studiewijs start vanaf 1 oktober en wordt elke vrijdag gehouden van 15.00 – 17.00 uur. Inlichtingen bij Lucia van Dam, wijkcoördinator West van ElkWelzijn: LvanDam@elkwelzijn.nl

Levende verhalen

De Stichting Levende Verhalen Culemborg organiseert in het Bolderhuis verhalentafels voor ouderen. Oudere Culemborgers ontmoeten elkaar in een groep en delen, in een gezellige sfeer, herinneringen aan hun jonge jaren. Elke groep wordt begeleid door twee vrijwilligers. De verhalentafels hebben plaats in de periode november 2021 – maart 2022. De verhalen van ouderen worden na afloop van de bijeenkomsten verwerkt in een boek, dat door ons in eigen beheer wordt uitgegeven.

Wij gebruiken het Bolderhuis ook regelmatig voor allerlei andere bijeenkomsten met ouderen en met de vrijwilligers, die bij ons zijn aangesloten.

Voor meer informatie over onze activiteiten: levende verhalen

RIBW

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. We begeleiden mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) ondersteuning nodig hebben.

Op dinsdagmiddag- en avond zijn we, vanuit team Participatie en Werk, te vinden in het Bolderhuis. Hier vinden dan activiteiten plaats voor mensen met een dagbestedingsindicatie. Samen met de bezoekers wordt het middagprogramma ingevuld. Dat kan variëren van wandelen tot spelletjesmiddag, lekker creatief bezig zijn of een pub quiz. Daarna is er een kookactiviteit waarbij er gezamenlijk gekookt en gegeten wordt. 

Zie voor meer informatie de website van de RIBW:
RIBW DAC Bolderhuis | RIBW Nijmegen & Rivierenland (ribw-nijmegenrivierenland.nl)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Belangstelling om het Bolderhuis voor een of meer dagdelen te huren? Neem contact op met Evert Scheffer, de sociaal beheerder op Bolderburen van ElkWelzijn: via de e-mail: facilitair@elkwelzijn.nl of telefonisch 06-83525110

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial